BAUROX ER ET SELSKAP MED BAKGRUNN FRA INCUBE AS.

InCube ble stiftet 2012 for å skape nye miljøvennlige og innovative løsninger for bygningsindustrien, samt for å møte høyere krav gjennom TEK10, passiv-, null- og pluss hus. Gjennom undersøkelse av en rekke materialer fant vi bruken av celleglass, et hardt og lett, resirkulert glassmateriale som den ideelle kombinasjonen mellom pris, isolasjonsegenskap, fukt-, skadedyr- og brannsikring. Internasjonalt er celleglass velkjent b.la. for fasadeisolasjon, samt rørisolasjon eksempelvis offshore i Nordsjøen. Gjennom flere prosjekter støttet av Innovasjon Norge har vi i Baurox utviklet vårt konsept. Vi er fortsatt tett integrert med InCube. Gjennom selskapet Baurox ønsker vi å synliggjøre celleglassets unike egenskaper for å skape kostnadseffektive bygg som har en rekke fordeler med tanke på byggbarhet, miljø og arkitektoniske frihet.

Gjennom mange år i byggebransjen har vi sett store muligheter for bedre utnytting av ressurser og å få til høyere kvalitet ved å bygge på andre måter. Nyvinninger og forbedringer har tradisjonelt foregått innenfor enkeltvise fag, og bygg blir mer avansert. Men høyere kompleksitet på bygg øker gjerne faren for feil i grensesnittene. Ved å jobbe på tvers av vanlige fagskiller, ønsker vi å finne fram til løsninger som kan forenkle der dette er hensiktsmessig. Når nye krav til bygningsmassen kommer, gir det også mulighet for andre løsninger. Materialer som for eksempel brukes i oljeindustrien, kan med fordel brukes på nye måter i landbasert bygging.

Vi brenner for god design og arkitektur og er fascinert av muligheter som ligger i ulike materialers egenskaper, og hvordan nye løsninger kan løse miljømessige utfordringer. Da den moderne arkitekturen fikk sitt gjennomslag fra tidlig i forrige århundre, ble det for eksempel eksperimentert med bruk av armert betong, kombinert med ønske om å gi folk gode lokalklimatiske forhold med lys og luft. Den enkelheten vi ser i mange tidlige modernistiske bygninger inspirerer fortsatt. Det har også paralleller til eldre tiders ærlige og enkle bruk av naturmaterialer i bygninger og redskaper.

Også i bygninger er materialene blitt mer og mer spesialisert, der ett materiale skal bære, et annet isolere, et tredje stoppe damptrykk, et fjerde stoppe vind, et femte stoppe regn, et sjette beskytte regnbeskyttelsen og så videre. Vi har ønsket å frambringe en klimaskjerm som gir oss formmessig enkelhet og muligheter slik som stein og tegl har gjort det tidligere i historien og armert betong i funksjonalismen. Samtidig må det løse morgendagens krav til energibruk og isolasjon. Fra oljebransjen har vi blitt kjent med celleglass som har isolasjonsegenskapene vi er ute etter, har styrke, er vanntett, lett og bearbeide og miljøvennlig. Ved å bruke tankegangen fra armert betong og murverk, forsterker vi celleglassmatererialet med spesialutviklede armeringsprofiler. Konstruksjonen pusses tilsvarende murverk med moderne murpussystemer. Som resultat får vi en tilnærmet monolittisk konstruksjon uten kuldebroer, som kan utformes på utallige ulike måter.

© 2015 Baurox