KUNNSKAP OM MATERIALER OG PROSESSER.

I Baurox er vi opptatt av å ha dyp kunnskap om det vi holder på med både teoretisk og praktisk. Det hjelper oss til å levere høy kvalitet på produkter og tjenester. Det gir oss også mulighet for ytterligere forbedringer av produksjon og montasje, samt utvikle nye produkter.

Det viktigste råmaterialet i våre elementer er celleglassblokker. Blokkene settes sammen med lim og stål til elementer. Elementer settes sammen til bygg.

ETTERISOLERING

Vi har jobbet med etterisolering med celleglass. Med tradisjonelle isolasjonsmaterialer, bør isolasjonen ligge på utsiden av veggen for å unngå at inneluft kondenserer inne i veggen. Med celleglass som er vanndamptett vil dette ikke være noe problem. Man kan fritt velge om man vil isolere på innsiden eller utsiden av veggen. Har du en pent opparbeidet hage og vil etterisolere kjelleren, slipper du å grave og kan konsentrere arbeidene inne. Isolasjonssystemet settes sammen med våre elementer eller celleglassblokker.

ARMERING

Celleglass er et materiale som tåler nokså mye trykk, et veldig lett, men hardt materiale. Mange kjenner til hvordan betong tåler trykk, men lite strekk. Derfor ligger det jern i armert betong: Jern tåler strekk, og tar opp strekkrefter inne i betongmaterialet. Tilsvarende prinsipp bruker vi i BAUROX elementer: Stålskinner ligger som armering inne i våre elementer og tar opp strekkrefter. Vi jobber med ulike armeringstyper for å optimalisere materialbruk og monteringseffektivitet.

LIM OG MØRTEL

Produksjon av BAUROX elementer krever bindemiddel til sammensetningen, såvel av elementene som bygging/“muring” av elementer på byggeplassen. Vi har undersøkt ulike mørtler og limtyper. I våre elementer brukes for tiden et bitumenbasert lim.

ARKITEKTUR

Vi elsker å jobbe med muligheter i materialer og skape nye arkitektoniske løsninger. Baurox elementer av celleglass åpner for nye løsninger som er vanskelig å skape med andre materialer innenfor samme kostnadsnivå. Våre arkitekter både prosjekterer egne løsninger og gir støtte og vink til andre arkitekter om muligheter som ligger i systemene.

BELYSNING OG VISUALISERING

Vi har toppekspertise på belysning. Vi har jobbet med belysningssystemer som integrert del av våre fasader. For kunder med krevende prosjektert kan vi gjøre lysberegninger og visualiseringer av hvordan bygget vil framstå som ferdig bygd.

MATERIALER OG OVERFLATER

BAUROX-systemet gir muligheter for steinhus med fantastiske overflater. Mulighetene innenfor tradisjonell murpuss er mange. Gjennomfarget puss, malt puss, ulik tekstur i overflatene. Vi jobber også med utvikling av helt spesielt vakre betongoverflater som både gir god overflatestyrke samtidig som det gir prosjektet lave CO2-fotavtrykk.

TILLEGGSPRODUKTER (“ADD-ONS”)

Vi har funnet fram til gode tilleggsprodukter som integrert del av byggesystemet, bl.a. innfestingsmidler. Vår ekspertise på 3D-design og 3D-printing har også gjort oss i stand til raskt å ta fram nye delprodukter klart til produksjon.

PARTNERE

Vi samarbeider med kjente og profesjonelle aktører innenfor leverandører, entreprenører, ingeniører og arkitekter m.fl.


© 2015 Baurox