CELLEGLASSISOLASJON SOM BRUKES AV BAUROX BLIR PRODUSERT VED EN STOR ANDEL GJENVINNING AV GLASSAVFALL.

Glass leveres og knuses til fint pulver. Poreformere tilsettes og pulverblandingen varmes så opp kontrollert. På grunn av de tilsatte poreformerne sveller glasset nær smeltepunktet. Den høye viskositeten til glasset forhindrer porestrukturen fra å kollapse. Det dannes en struktur med en rekke lukkede porer i materialet. Ved å redusere temperaturen kontrollert formes byggeblokker av celleglass.

Celleglass er fri for miljøskadelige kjemikalier. Det er veldig stabilt og inert for de fleste kjemiske reaksjoner. Gjenbruk av celleglass er derfor ideelt for bruk som for eksempel landskapsarkitektonisk fyllmateriale eller fyllmasse for støyskjerming.

Det er stor fare for fukt inne i vanlige bygningskonstruksjoner med dagens høye krav til tetthet og isolasjonsverdier igjennom TEK10, Passivhus-standarden og null- og pluss hus for framtida. Med vann- og damptett materiale forhindr*es fukt og muggproblemer, noe som gir lang levetid på bygningen.

© 2015 Baurox